Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na „Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych do czterech stołówek wchodzących w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Piszu w 20020 roku na terenie miasta Pisz”

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Piszu informuje, że w dniu 3 marca 2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 518987-N-2020 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług w zakresie sukcesywnej dostawy artykułów żywnościowych do czterech stołówek wchodzących w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Piszu w 2020 roku na terenie miasta Pisz. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert - 12 marca 2020 r. do godz. 10:00.

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 1127) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.

Data powstania: wtorek, 3 mar 2020 10:22
Data opublikowania: wtorek, 3 mar 2020 11:20
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 mar 2020 12:23
Opublikował(a): Emil Bagiński
Zaakceptował(a): Emil Bagiński
Artykuł był czytany: 344 razy